آسمان شهر رامهرمز زیر رگبار گلوله ی صاحبان عزا

این روزها از آسمان شهر رامهرمز تنها باران نمی بارد،گلوله هم می بارد گلوله هایی که بدون هدف به سوی آسمان زده می شود و معلوم نیست که چه چیزی را هدف گرفته اند و در پی اثبات چه موضوعی هستند؟

یادداشتی از نادر عسکری تبار

این روزها از آسمان شهر رامهرمز تنها باران نمی بارد،گلوله هم می بارد گلوله هایی که بدون هدف به سوی آسمان زده می شود و معلوم نیست که چه چیزی را هدف گرفته اند و در پی اثبات چه موضوعی هستند؟
تیراندازی هایی که زمان و مکان نمی شناسد و در هر ساعت از شبانه روز هم به راحتی صدایشان به گوش هر شهروندی می رسد.
این پدیده شوم گویا مختص شهرستان رامهرمز تنها نیست و تمام جغرافیای زاگرس با این چالش دست و پنجه نرم می کند و کافیست اخبار روزانه خبرگزاری ها را هم دنبال کرد تا ببنیم این سنت زشت گریبانگیر اغلب مناطق زاگرس نشین شده است.

اما ریشه ی تاریخی تیراندازی در مراسمات چست و چرا امروز این سنت قدیمی از رسالت اولیه خود منحرف شده و  تبدیل به یک چالش اجتماعی و امنیتی شده است؟

در گذشته در مناطق کوهستانی و بیابانی عشایری به دلیل عدم وجود وسایل ارتباط جمعی و مسافت دور عشایر از هم ، صدای گلوله بهترین وسیله برای رساندن پیام حادثه ای بود و عشایر از این طریق از اتفاقات هم با خبر می شدند.

متاسفانه امروزه این تیراندازی ها علاوه بر ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، به دلایل ناآشنایی افراد با اصول به کارگیری سلاح در اغلب اوقات منجر به زخمی و کشته شدن افراد می شود و صدمات مالی بسیاری را نیز بر دولت تحمیل می کند.

اما سوال اصلی اینجاست متولی فرهنگ سازی، سامان دهی و برخورد با این قبیل تیراندازی ها در مراسمات کیست و آیا صرفا دستگاه های قضایی با برخوردهای قهری و نیروی انتظامی با کشفیات خود در این حوزه مسولیت دارند و سایر شهروندان و دستگاه های آموزشی و فرهنگی در این موضوع بدون نقش هستند ؟
به نظر می رسد حل این چالش اجتماعی که پیامد های اقتصادی و امنیتی بسیاری را نیز در پی دارد و سبب مهاجرت شهروندان و فرار اقتصادی سرمایه گذاران می شود نیازمند یک همبستگی منطقه ای با محوریت نهادهای آموزشی و فرهنگی و همکاری عموم مردم است و در این صورت است که می توان این چالش اجتماعی را ساماندهی کرد.

نقش دانشگاه ها،سازمان های مردم پایه ،نهادهای دولتی فرهنگی ،مراکز آموزشی و رسانه های شهرستان رامهرمز در حل این مسأله بسیار حائز اهمیت است و در کوتاه مدت می توانند با فرهنگ سازی و آموزش شهروندان ،صاحبان عزا و جشن ها را نسبت به خطرات استفاده از سلاح در مراسمات مطلع کرد.
در پایان انتظار می رود دستگاه های قضایی و انتظامی در کنار سایر نهادهای فرهنگی و آموزشی با تصویب قوانینی در شورای تامین شهرستان با مخلان نظم و امنیت برخورد محکمی نمایند و هزینه استفاده از سلاح در مراسمات را بسیار بالا ببرند تا به مرور زمان این معضل اجتماعی حل و ریشه کن شود.