۱۶۰ شهر قرمز به ۳۷ شهر کاهش یافت

رعایت پروتکل ها به بالای ۹۰ درصد رسیده است .در اول آذر ۱۶۰ شهر در وضعیت قرمز قرار داشتند که الان پس از ۱۰ روز ۳۷ شهر همچنان قرمز هستند

معیار رنگ شهرها ، تعداد فوتی ها نیست بلکه میزان بستری ها است . شهرهایی که روزانه به ازای هر ۱۰ هزار نفر بیشتر از ۱۰ بستری دارند قرمز ، شهرهایی که بیشتر از ۶ بستری دارند نارنجی و شهرهایی که ۴ بستری دارند زرد است

از چهارشنبه ، وضعیت ۳۸ شهر از قرمز به نارنجی تبدیل می شود .  میزان تست ها تا آخر این هفته به ۱۰۰ هزار تست می رسد

 

شاهد سیر نزولی مراجعه به بیمارستان ها هستیم اما این وضعیت شکننده است . به محض اینکه پروتکل ها رعایت نشود باز هم شاهد اوج گیری کرونل خواهیم بود

منبع