شرکت مدرنا اعلام کرد واکسن کرونا مدرنا در موارد شدید بیماری ، کارایی ۱۰۰ درصدی دارد

شرکت مدرنا :

مرحله نهایی مطالعه در مورد واکسن کووید _ ۱۹ که در انگلیس انجام می شود ، کارایی موثر ۱۰۰ درصدی واکسن کرونا در برابر موارد شدید را تایید و بیان می کند که این واکسن در افراد مسن نیز عملکرد موفقی دارد

منبع