زمان واریز وام ۱۰ میلیونی بازنشستگان کشوری اعلام شد

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی صندوق باز نشستگی کشوری از مشخص شدن نتایج ثبت نام اینترنتی وام ضروری ۱۰ میلیون تومانی این صندوق خبر داد

تسهیلات از اواخر آذر ۹۹ تا اردیبشت ۱۴۰۰ به حساب واجدان شرایط واریز می شود

منبع