صندوق پالایشی یکم مجوز فعالیت گرفت

سازمان بورس و اوراق بهادار ، فعالیت صتدوق سرمایه گذاری پالایشی یکم را صادر کرد

معاون بازار شرکت بورس : تاکنون زمان دقیقی برای بازگشایی نماد ارائه نشده است

به نظر می رسد تا چند روز آینده فعالیت های مربوط به این اقدام به مراحل پایانی خود نزدیک شود و اطلاع رسانی های لازم از سوی شرکت بورس ارائه می شود

منبع