آیا فریادرسی برای نیروهای مظلوم دستور کاری و ارکان ثالت شرکت نفت هست؟؟

متاسفانه صدها نیروی ارکان ثالث و دستورکاری شاغل در شرکت نفت با چندین سال سابقه کاری در این شرایط سخت اقتصادی در بلاتکلیفی بسر میبرند.

صدها نیروی دستور کاری با امید به این شغل تشکیل خانواده داده اند ولی متاسفانه نه وضعیت حقوق ومزایا ونه تبدیل وضعیت آنها مشخص هست.

یکی از این جوانان دستورکاری شاغل درنفت در گفتگو با خبرگزاری خورنا بیان داشت:بنده ۹ سال است که بصورت دستوری کاری در شرکت نفت مشغول هستم و هروز بدون امنیت شغلی صبح را شب میکنم.

انتظار می رود نمایندگان مجلس هرچه سریعتر تبدیل وضعیت نیروهای دستور کاری و ارکان ثالث شاغل در شرکت نفت را در دستورکار خود قرار دهند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • عدم اعمال قانون و ماده 11 و12قانون کار جمهوری اسلامی ایران،در قراردادهای نادیده وپنهان وحجمی نیروهای دستورکاری حراست نمکزدایی شهرستان هفتکل،باعث تضییع گسترده حق وحقوق ایشان گردیده است،خواهشمندم مسئولان محترم ذیصلاح،پاسخگو باشند.
  • کلا بکارگیری این نیروها غلط بوده است .فلسفه بکار گیری نیروی پیمانکاری این بوده که حجم کارکنان دولت کوچک شود الان بی ضابطه حجم زیادی نیروی پیمانکاری و قراردادی وارد سیستم شدند ادعای رسمی شدن هم دارند هیچ کس نمیتواند چنین کاری کند حتی شخص رییس جمهور
  • این نیروها مظلوم نیستند همین الان از تمام کارکنان دولت حقوق بیشتری میگیرند