معاون وظیفه عمومی استان خوززستان:

مشمولان بیش از یک سال غیبت به مراجع قضائی معرفی می شوند

معاون وظیفه عمومی استان خوززستان گفت: مشمولان بیش از یک سال غیبت علاوه بر 6 ماه اضافه خدمت به مراجع قضائی معرفی می شوند .

به گزارش خبرگزاری خورنا سرهنگ “سید فرشاد موسوی تبار” با اعلام این خبر اظهار داشت: برابر ماده ۵۸ مشمولان خدمت وظیفه عمومی، مشمولانی که برای رسیدگی و یا اعزام جهت طی دوره ضرورت احضار می شوند چنانچه در مهلت یا موعد مقرر خود را معرفی نکنند همچنین مشمولانی که معافیت موقت داشته‌اند و پس از انقضاء مدت اعتبار، ظرف یک ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نکنند، غایب شناخته می شوند پس از معرفی یا دستگیری در صورتی که طبق مقررات این قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخیص داده شوند به خدمت اعزام می گردند و با آنان به ترتیب زیر رفتار خواهد شد.

وی افزود: مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا ۳ ماه و در زمان جنگ تا ۱۵ روز باشد ۳ ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح بیشتر از ۳ ماه و در زمان جنگ بیش از ۱۵ روز باشد به ۶ ماه اضافه خدمت تنبیه می گردند.

سرهنگ موسوی تبار بیان داشت: مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یکسال و در زمان جنگ از ۲ ماه تجاوز کند علاوه بر اعمال اضافه خدمت ذکر شده فراری محسوب خواهند شد و به مراجع صالح قضائی معرفی می می شوند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: مشمولان غایبی که به خدمت اعزام می شوند در صورتی که در حین خدمت، حسن اخلاق و رفتار و جدیت در انجام وظیفه از خود نشان دهند یا در عملیات جنگی ابراز شجاعت و فداکاری کنند، به طوری که مراتب مورد گواهی فرماندهان و روسای ذیربط باشد برابر ضوابطی که از سوی ستاد کل ابلاغ می شود با تصویب مقامات سرلشکری و یا همطراز در سازمان مربوط از انجام اضافه خدمت، یا بخشی از آن معاف خواهند شد.

معاون وظیفه عمومی استان خوزستان به ماده ۵۸ مکرر (الحاقی) اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی موظف است در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب و رسیدگی به وضعیت آنان اقدام کند و کلیه نهادها و دستگا های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی و موسسات غیر دولتی و خصوصی و بانک‌ها و نیروهای مسلح باید همکاری لازم را در این مورد بعمل آورند.