روستاهای رامشیر غرق در آب!

خورنا – فرزادشعبانی

به گزارش خبرگزاری خورنا؛ بارندگی ها که از شنبه شب شدت بیشتری به خود گرفت سبب آبگرفتگی و سیلاب در روستاهای شهرستان رامشیر شد، که میتوان دلیل این سیلاب را عدم خاکریزی و آسفالت روستاها و دلیل عمده ی آن نیز جدول کشی غیر کارشناسی توسط بخشداری عنوان کرد.