شهر پر از آب، شهرداری چمران در خواب

در حالی که آب در اکثر خانه های شهر چمران نفوذ و زندگی مردم را مختل کرده است شهرداری هیچگونه تدبیری برای این وضعیت نداشته است.

به گزارش خورنا، در بارندگی روز گذشته شنبه ۹ آذر مردم شهر چمران متحمل خسارت زیادی شده و آب زندگی آنان را به لجن زار تبدیل کرده است.

تصاویر متعدد از ورود آب به منازل و آبگرفتگی شدید معابر در شبکه های اجتماعی در حال ارسال است اما شهردار و شهرداری این شهر هیچگونه اقدام مثبتی انجام نداده اند.

انوشیروان بهرامی شهردار چمران به جای پیش بینی این وضع و جلوگیری از وارد شدن خسارت به مردم این شهر، ماه‌های اخیر را صرف مهره چینی و جذب نیرو از شهر سفیددشت کرده است.

با توجه به تداوم بارندگی ها در این هفته  در صورت انجام نشدن اقدامی فوری جهت فع آب‌های سطحی، احتمال ایجادی وضعیتی وخیم تر نیز قابل پیش بینی است.