ادارات در هفته آینده تعطیل هستند

فرزاد شعبانی

انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور : هفته بعد همه ادارات تعطیل هستند به جز افرادی که با تصمیم عالی ترین مقام آن سازمان حضورشان واجب است.

شنبه برای ادامه محدودیت‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

مردم کارهای اداری خود را دو هفته عقب بیاندازند.