۱۸ هزار خودرو جریمه کرونایی شدند / کاهش ۳۹ درصد تردد خودروها در کشور

سردار هادیانفر ، رئیس پلیس راهور ناجا :

طی چند روز گذشته متوسط ۳۹ درصد کاهش تردد در محورها داشتیم و به همین میزان ۴۷ درصد کاهش جانباختگان در محورها گزارش شده است و از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح حداقل تردد اتفاق می افتد

طی چند شب گذشته حدود ۱۸ هزار پیامک شامل جریمه های کرونایی به رانندگان صادر شد

منبع