ثبت ملی محوطه باستانی و بنای تاریخی شهر چمران بندر ماهشهر به استاندار خوزستان ابلاغ شد

وزیر میراث فرهنگی, گردشگری و صنایع دستی طی نامه ای ثبت آثار تاریخی شهر چمران بندر ماهشهر را به استاندار خوزستان ابلاغ کردند

سارا عبادی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان بندرماهشهر از ابلاغ ثبت ملی محوطه هورود و بنای قدمگاه ویس خبر داد.

در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی وبند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول وغیر منقول فرهنگی ، تاریخی کشور در آثار ملی وفهرست های ذی ربط مراتب ثبت اثر فرهنگی ، تاریخی محوطه هورود به شماره ٣٢٩٣٢ و بنای قدمگاه ویس به شماره ٣٢٩٣١ شهر چمران شهرستان بندر ماهشهر مورخ ۹۸/۹/١٧ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ابلاغ می شود.

 

گفتنی است قدمت محوطه ی باستانی هورود به دوران قرون اولیه و میانی دوران اسلامی و بنای تاریخی قدمگاه ویس بخاطر گنبد اورچین، توالی گاهنگاری و پابرجا بودن بنا دارای ارزش می باشد.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.