قطع برق مخابرات بهبهان به دلیل بدهی چند میلیارد ریالی

 

⏺️بدهی سه میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریالی مخابرات بهبهان بالاخره امروز پنجم آذر ماه ۱۳۹۹ پس از چندین اخطار از سوی مدیریت برق شهرستان منجر به قطع برق این اداره و به دنبال آن تعطیلی و عدم ارائه خدمات به شهروندان شد.
⏹️خبری که انتشار آن در فضای مجازی سردرگمی و نگرانی شهروندان بویژه از بابت قطع اینترنت را به دنبال داشته است.
⏺️اما ساعاتی بعد از این اتفاق و معطلی شهروندانی که به مخابرات مراجعه کرده بودند با وساطت فرماندار شهرستان و کسب مهلتی چند روزه برای پرداخت این بدهی، دوباره فعالیت این اداره از سر گرفته شد.
🔴🔴اما نکته مهم در این رابطه این است که در شرایطی که گاها برق برخی از مشترکین به دلیل بدهی های چند صد هزار تومنی قطع شده و یا به دلیل کمبود اعتبار اداره برق شهرستان ، قادر به تامین کامل روشنایی معابر و خیابان های شهر در جهت افزایش امنیت و رفاه شهروندان نمی باشد چرا مسئولین مخابرات شهری با وجود برخورداری از بودجه و اعتبار مشخص تا به امروز نسبت به پرداخت بدهی چند صد میلیون تومانی خود و اخطار های اداره برق بی توجه بوده اند؟