خدمت به معلولین خدمت به خداست

به گزارش خبرگزاری خورنا// در آستانه ی روز جهانی معلولین و در راستای حمایت از جامعه هدف سازمان بهزیستی، نشست صمیمانه ریاست اداره بهزیستی شهرستان مسجدسلیمان و فرماندهی محترم تانکسازی مسجدسلیمان برگزار شد. 

 


در آستانه ی روز جهانی معلولین و در راستای حمایت از جامعه هدف سازمان بهزیستی، نشست صمیمانه ریاست اداره بهزیستی شهرستان مسجدسلیمان و فرماندهی محترم تانکسازی مسجدسلیمان برگزار شد.
در این نشست که با حضور تعدادی از کارشناسان و مدیران انجمن و موسسات خیریه در محل دفتر فرماندهی تانکسازی انجام شد ، ورناصری رییس اداره ی بهزیستی ضمن تشریح وظایف سازمانی و نیز ارائه آماری از جامعه هدف دستگاه متبوع بر لزوم حمایت هر چه بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی از جامعه هدف بهزیستی تاکید کردند.
سپس جناب سرهنگ آزادی ضمن استقبال از روند هم افزایی مدیران و ادارات شهرستان حمایت از قشر ضعیف و معلول را وظیفه خود دانسته و جهت هر گونه همکاری و مساعدت با اداره بهزیستی شهرستان اعلام همکاری نمودند.