مسئولین پاسخگوی نابسامانی های معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی بهبهان باشند

شیوع کرونا و تلاش های شبانه روزی کادر درمان در چند ماه گذشته گرچه تحسین و قدردانی شهروندان را به دنبال داشته است اما جو روانی حاصل از این شرایط در جامعه سبب سوءاستفاده برخی از مدیران برای پوشش سوءمدیریت ها و تخلفات خود نیز شده است.
معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی بهبهان که در چند سال اخیر با حواشی و اعتراضات متعددی از جمله در رابطه با کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز درمانی تحت مدیریریت آن و همچنین موضوعات دیگری نظیر استخدامی ها روبرو بوده است در این روز ها به لطف شرایط کرونایی کمتر در معرض نقد شهروندان و پاسخگویی به افکار عمومی قرار گرفته است.
کیفیت پایین خدمات ارائه شده مراکز درمانی در شهرستان بهبهان در حالی در چند سال اخیر از اصلی ترین دغدغه ها و نگرانی های شهروندان بوده است که امروز نیز در شرایط حساسی که بیماری کرونا سلامتی و جان مردم را در معرض خطر قرار داده است برخی از این مراکز متاسفانه پزشک عمومی و متخصص کافی در اختیار نداشته و این امر سبب گردیده گاها مردم برخی از نقاط این حوزه به دلیل عدم دسترسی به پزشک متخصص با صرف زمانی طولانی و هزینه های مادی برای مراجعه به پزشک متخصص به شهرستان و حتی استان های دیگری سفر می کنند.
اما معضل اصلی در این رابطه نه صرفا کمبود پزشک که عدم نظارت و جدیت معاونت درمان برای پیگیری و الزام پزشکان به حضور در این مراکز است.به گونه ای که حتی با وجود ابلاغیه این معاونت برای حضور پزشکان متخصص در مراکز درمانی برخی از این پزشکان کار در مطب خصوصی را به انجام وظیفه و حضور در این مراکز ترجیح داده اند!!
در سایر مراکز درمانی همچون بیمارستان شهید زاده نیز همواره شاهد نارضایتی شهروندان زیادی از کیفیت خدمات ارائه شده بوده ایم.
اما بدون شک دلیل اصلی این نابسامانی و مشکلات را باید در مدیریت و عملکرد معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی بهبهان جستجو کرد.
معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی که مسئول آن یعنی جناب آقای دکتر خواجه پور طبق برخی گزارشات واصله در چندین روز از ماه به جای تمرکز و صرف زمان برای مدیریت و رفع چنین مشکلاتی وقت خود را دصرف انجام عمل های جراحی می کند جراحی هایی که طبیعتا پزشکان زیادی برای انجام آن ها در بهبهان حضور دارند اما سوال اصلی اینجاست که چرا جناب دکتر خواجه پور معاون درمان به جای سپردن این امور به دست سایر پزشکان، وظیفه اصلی خود یعنی حضور در معاونت درمان و مدیریت مشکلات این حوزه و پیگیری مسائلی مانند دلایل نارضایتی مردم از کیفیت خدمات ارائه شده بیمارستان شهید زاده و یا حضور و الزام پزشکان در مراکز درمانی را رها کرده و وقت خود را صرف حضور در اتاق عمل کرده است؟
از این رو با توجه به اینکه امروز بدون شک عبور از بحران کرونا نیازمند استفاده از مدیرانی بوده که به صورت شبانه روزی و با تمام ظرفیت در خدمت حوزه تحت مدیریت خود باشند امیدواریم مسئولین محترم در دانشکده علوم پزشکی بهبهان ضمن بررسی موارد فوق الذکر ، بیش از هر زمانی رفع کاستی ها و استفاده از نیروهای شایسته و متعهد را سر لوحه کار خود قرار بدهند.