بازدید فرماندهی نیروی انتظامی از خیریه زنده یاد احمدرضایی

فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان مسجدسلیمان ازخیریه زنده یاداحمدرضایی بازدیدواز نزدیک باروندفعالیتهای این نهادآشنا شدند.

دراین دیدار درخصوص توسعه تعاملات خیریه زنده یاداحمدرضایی و نیروی انتظامی؛ موشش حمایتی وتوان افزایی اقشار محروم ووضعیت حوزه آسیب های اجتماعی درشهرستان تبادل نظرشد.سرهنگ حسینی فرمانده نیروی انتظامی جمع عزیزان دست اندرکار خیریه زنده یاداحمدرضایی را جمعی فرهیخته وصاحب نظر عنوان کرد و با تقدیرازفعالیتهای متنوع این خیریه درحوزه محرومیت زدایی گفت امروز نیروی انتظامی مظهر اقتدار است واین اقتدار در برخورد مقتدرانه با افراد مخل امنیت وآسایش جامعه نشان داده می شود.وی افزود:نیروی انتظامی با تعاملات مفید موثر با گروههای ذینفوذ وبزرگان مشکلات فراوانی را قبل ازاینکه منجر به تشکیل پرونده ونقض امنیت شود حل وفصل نموده است.

درادامه مکوندی مدیر خیریه زنده یاداحمدرضایی باتبریک انتخاب فرماندهی نیروی انتظامی مسجدسلیمان بعنوان فرماندهی انتظامی نمونه گفت : شاخص برجسته وقابل اعتناءفرماندهی نیروی انتظامی مسجدسلیمان نگاه مردمدارانه درعین اقتدار است .
وی بااشاره ضرورت راه اندازی شورای های حل اختلاف در کلانتری ها باهدف حل وفصل اختلافات وکاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی و با تاکید برتوسعه فعالیتهای پژوهشی درحوزه آسیب های اجتماعی ها نکاتی بیان نمودند.درادامه استاد منصورنیا ریاست کمیته امداد درخصوص توجه ویژه به حوزه اعتیاد بعنوان آسیب اجتماعی مهم شهرستان بر تقویت برنامه های حمایتی در درمان معتادان تاکید نمودند دکتراسماعیلی مسئول واحدطرح و برنامه خیریه فعالیت های پژوهشی را‌پیش شرط کاهش آسیب های اجتماعی برشمرد. آقای فرجی مسئول واحدبیمه با اشاره به وضعیت بیکاری شهرستان برتقویت نگاه صیانتی در صدور آرا قضایی کارگاههای تولیدخدماتی جهت جلوگیری ازتعطیلی وبیکاری کارگران تاکیدکرد ؛ خانم دکترسیستانی مسئول واحددرمان از عملکردواحددرمان خیربه نکاتی رابیان نمودند دکتر اشرفی مسئول واحدمشاوره توسعه مراکزمشاوره را در آگاهسازی وآموزش افراد باهدف کاهش آسیب های اجتماعی؛وخانم سلطانی ازواحد مددکاری در خصوص حمایت ازخانوادا های بدسرپرست مطالبی بیان نمودند.