بنزین در رامشیر نایاب شد!

خورنا- فرزادشعبانی

صبح امروز سه شنبه ۴ آذرماه هر دو جایگاه سوخت بنزینی رامشیر از ارائه بنزین به خودروها امتناع می کرده و نرسیدن تانکرهای حمل سوخت را عامل این مسئله عنوان می کنند.

این در حالیست که مشکل سوخت رسانی در جایگاه های سوخت رامشیر بارها رخ داده و شهروندان با قطعی کامل یا خرابی برخی پمپ‌ها روبرو شده‌اند.

هم اکنون تمام خودروهای بنزینی رامشیر که جهت انجام فعالیت های خود به سوخت نیاز دارند، سرگردان مانده‌اند.