آخرین وضعیت کرونا در کشور فوت ۴۵۳ بیمار در شبانه روز گذشته

مبتلایان جدید : ۱۲۴۶۰

قربانیان جدید : ۶۱۰۴۰۶

کل مبتلایان : ۸۶۶۸۲۱

کل قربانیان : ۴۵۲۵۵

بیماران بدحال: ۵۸۱۲

منبع