نویسنده و کارگردان خوزستانی ؛

حوزه هنری خوزستان نیازمند پالایش است

مدیر کانون تئاتر انقلاب و دفاع مقدس خوزستان گفت: نهاد حوزه هنری خوزستان علیرغم وجود پتانسیل های فراوان فرهنگی و هنری با سیاست های کلان مرکز بسیار متفاوت است و این موارد دلایل بسیاری دارد که هیچگاه به آن پرداخت نشده است.
مصطفی بوعذار در گفتگو با خورنا گفت: طی این سالها حوزه هنری خوزستان با تغییرات پی در پی مدیران همراه بود که باعث شده هیچگاه در معادلات فرهنگی و هنری استان نقشی نداشته باشد و عوامل متعددی در آن سهیم هستند.
وی افزود: همواره خط کشی های نامشخص و اعمال سلیقه های فردی و همچنین نگرشهای سیاسی و قومی در آن دخیل بوده است.
مدیر انجمن ادبی شاهد افزود: حوزه هنری که همواره در حاشیه امن قرار گرفته بود سال ها از ریل هنر انقلابی خارج شده است به شکلی که دیگر پایگاهی برای هنرمندان با تجربه وارزشی نیست و عملاً در حمایت از آثار فاخر نمایشی ارزشمند و فعالیت های دینی و دیگر حوزه‌های مختلف پیشگام نبوده است.
دبیر همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور ادامه داد: در مقایسه با حوزه هنری کشور و سایر استان ها حوزه هنری خوزستان اغلب منفعل عمل کرده است و باعث ایجاد فاصله میان هنرمندان و این مجموعه را در پی داشته است طی سال های اخیر شاهد برخی نگاه های افراطی و تفریطی در گزینش و حمایت آثار هنرمندان بودیم که جای تاسف دارد.

وی ادامه داد: دراین میان با حضور مدیر جدید وجوان امیدواریم شناخت صحیح و درک درستی از فضای فرهنگی و هنری خوزستان و هنرمندان شاخص در استان کسب نماید و بار دیگر همچون در دهه ۷۰ به آغوش هنرمندان بازگردد و شاهد رشد و شکوفایی استعدادهای جوان و حمایت از آثار فاخر دینی هنرمندان بدون هیچ خط کشی و مرزبندی باشیم.
دبیر سوگواره ملی تئاتر اربعین حسینی گفت: یکی از وظایف حوزه هنری تربیت هنرمندان دینی وارزشی است که سالها از آن غافل بوده است در این راستا با برنامه ریزی های مدون و همراهی نهاد های همسو می توان به آن دست یافت.
این فعال فرهنگی تصریح کرد: حوزه هنری خوزستان به یک پالایش نیاز دارد تا در فضای فرهنگی و هنری استان تاثیر گذار باشد و از روند معیوب گذشته فاصله بگیرد
دبیر جشنواره ادبی خوزخندان، آسیب شناسی جدی در تمامی واحدهای فرهنگی و هنری و همچنین نیاز سنجی دقیق از ظرفیت های فرهنگی و هنری به ویژه موضوع مقاومت و پایداری و پیاده سازی سیاست های کلان حوزه هنری کشور در راستای گام دوم انقلاب را امری مهم و قابل دسترسی برشمرد و تاکید کرد، سامان بخشی به حوزه هنری، توسعه هنر انقلابی و ارزشی را درپی خواهد داشت.