ورزش و جوانان خوزستان همچنان بلاتکلیف؛ بنی تمیم بیشترین رای منفی را داردگفته می شود وزیر ورزش و جوانان همچنان برای تصمیم گیری برای انتخاب جایگزین افشین حیدری دودل است. از یکسو سیدکریم حسینی تلاش دارد نظر خود و نهایتا یک نماینده دیگر را بعنوان نظر مجمع نمایندگان به وزیر القا نماید و از طرف دیگر سایر نمایندگان نظرات دیگری دارند. در واقع اکثریت نمایندگان خواهان نغییر حیدری هستند اما سیدکریم حسینی در حمایت از بنی تمام تنهاست بویژه آنکه متینیان، مظلومی و ایزدپناه سه نماینده شهرهای شمالی استان همتبار و حامی مهدی مکارمی دیگر گزینه تصدی این مسئولیت هستند. ضمن آنکه رای منفی بنی تمیم از دیگر گزینه ها -مانند ابراهیم نصیری- بیشتر است و با اقبال کمتری در میان نمایندگان روبروست. از طرفی برخی نمایندگان هم به کلیت عملکرد سیدکریم بعنوان رئیس مجمع انتقاداتی دارند که همین موضوع نیز موضع بنی تمیم را تضعیف می کند.

بنظر می رسد وزیر ورزش در سال پایانی فعالیت دولت، نگرانی چندان از سوی نمایندگان احساس نمی کند بویژه آنکه نمایندگان خوزستان بر سر انتقال آب کارون که موضوع مورد توجه مروم استان است با وزیر نیرو درگیرند و کلیت مجلس هم توجهش به مباحث اقتصادی و وزیر اقتصاد معطوف است. از این رو بنظر می رسد سلطانی فر در سال پایانی دولت، می تواند با فراغ بال تصمیم به انتخاب جایگزین حیدری بگیرد. ضمن آنکه روابط او با کابینه خوب است و تحولات سیاسی آتی احتمالا به نفع اصلاح طلبان رقم خواهد خورد.