روحانی : سی میلیون نفر یارانه ۱۰۰ هزار تومانی می گیرند

رئیس جمهور : امروز تصویب شد برای حدود سی میلیون نفر ماهانه برای ۴ ماه تا پایان امسال در هر ماه ۱۰۰ هزار تومان بلا عوض پرداخت شود

برای ده میلیون خانواده یک وام یک میلیون تومانی در نظر گرفته شد

اگر در این دو هفته به نتیجه مطلوب نرسیم ، ممکن است تعطیلی ادامه یابد

منبع