فرماندار رامشیر: خودروهای با پلاک سایر شهرها امشب مهلت خروج از رامشیر را دارند/کنترل ورودی های شهر از روز شنبه یکم آذر ماه

سالم عبادی فرماندار رامشیر‌ گفت: خودروهای دارای پلاک های غیربومی و غیر شهرستانی حق ورود به رامشیر را ندارند و همچنین خودروهای ساکن شهرستان نیز حق خروج و مسافرت بین شهری را ندارند.

سالم عبادی فرماندار رامشیر‌ گفت: خودروهای دارای پلاک های غیربومی و غیر شهرستانی حق ورود به رامشیر را ندارند و همچنین خودروهای ساکن شهرستان نیز حق خروج و مسافرت بین شهری را ندارند.

تردد در سطح شهر تنها ویژه خودروهای با پلاک شهرستان خواهد بود و انتظار داریم مردم همکاری و مشارکت لازم را در این رابطه داشته باشند.

بازرسی های مستقر در تمامی ورودی شهر موظف خواهند شد که تنها خودروهای پلاک شهرستان رامشیر را حق ورود داده و از ورود هر خودرو با پلاک غیر از رامشیر خودداری کنند.