در دیدار مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان مطرح شد:

تاکید نماینده شوش بر جلوگیری از خاموشی‌های گسترده برق در این شهرستان

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی روز شنبه اول آذرماه با مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان دیدار کرد.

به گزارش خورنا محمد کعب‌عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی و سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان به منظور بررسی و رفع مشکلات شهرستان شوش در حوزه برق با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار نماینده مردم شوش بر اهمیت راه‌اندازی پست برق، روشنایی و تقویت سیستم توزیع به منظور جلوگیری از خاموشی‌های گسترده در این شهرستان تاکید کرد.