معلمین در منزل و بر اساس برنامه هفتگی تدریس مجازی انجام دهند

خورنا – فرزادشعبانی

مدیر آموزش و پرورش رامشیر، گفت: تدریس معلمین با بهره گیری از ظرفیت سامانه شاد و بر اساس برنامه هفتگی انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری‌ خورنا، علی شریفی ظهر پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ۹۹ در گفتگو با روابط عمومی آ.پ، توضیح داد: مدارس کلیه مقاطع شهرستان رامشیر از روز شنبه یکم آذر ۱۳۹۹ به مدت دو هفته آموزش خود را به صورت غیر حضوری انجام می دهند. بنابراین معلمین با بهره گیری از سامانه شاد و بر اساس برنامه هفتگی آموزش مجازی را دنبال می کنند.

وی با بیان این که حضور مدیران، مدیر آموزگاران، معاون دبیران و کادر مدرسه در آموزشگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر است، افزود: کنترل و نظارت بر تدریس معلمین در شاد بر عهده مدیر و معاونین مدارس است. همچنین گزارش تدریس مجازی به صورت روزانه در اختیار کارشناسان آموزش قرار خواهد گرفت.

شریفی با اظهار اینکه مدیران می بایست در اسرع وقت لیست دانش آموزانی که به شاد دسترسی ندارند را تدوین و به مدیریت آموزش و پرورش ارسال کنند، خاطرنشان کرد: حضور پررنگ دانش آموزان در سامانه شاد از مهمترین برنامه های مدیران مدارس است که نهایت تلاش خود را در این زمینه انجام خواهند داد.

مدیر آموزش و پرورش رامشیر در پایان با دعوت از جامعه فرهنگیان و دانش آموزان به رعایت شیوه نامه های بهداشتی، گفت: در حال حاضر بهترین و موثرترین راه مبارزه با ویروس کرونا گسترش فرهنگ پیشگیری و توجه و عمل به پیام ها و توصیه های بهداشتی است.