تجمع دوباره کارگران میراب کشت و صنعت کارون شوشتر برای تبدیل وضعیت

کارگران میراب کشت و صنعت کارون شوشتر برای مطالبه تبدیل وضعیت شغلی خود همچنان پیگیر هستند.

این کارگران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند روز چهارشنبه مورخ ۲۸آبان ۱۳۹۹ با تجمع در مقابل درب فرمانداری، خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود از تامین نیروی فصلی به تامین نیروی دایم هستند.

شایان ذکر است این کارگران بطور میانگین ۸ ماه در طول سال بصورت فصلی بعنوان میراب مشغول بکار هستند هدف از تجمع و خواسته این کارگران جذب بصورت پیوسته و قرارداد سالانه می باشد

شرکت کشت و صنعت نیشکرکارون از شرکت‌های تولیدی شهرستان شوشتر محسوب می شود.

شرکت خوراک دام کارون ، شرکت فورفورال ، شرکت نئوپان کارون، شرکت پرورش ماهی کارون و شرکت کاغذسازی کارون از صنایع جانبی کشت و صنعت کارون به شمار می آیند.

 

خبرنگار: محسن علیخانی

منبع