آمار رسمی کرونا در ایران سه شنبه ۹۹/۸/۲۷

بیماران بهبود یافته : ۶۰۷۵

بیماران فوت شده : ۴۸۲

موارد قطعی ابتلا : ۱۳۳۵۲

کل بیماران بهبود یافته : ۵۷۰۷۷۴

کل بیماران فوت شده : ۴۲۴۶۱

کل موارد قطعی ابتلا : ۷۸۸۴۷۳

منبع