رایزنی کشوری شهردار رامشیر برای حل معضلات رامشیر

خورنا – فرزادشعبانی

به گزارش خبرگزاری خورنا؛ رستم کردونی شهردار رامشیر به منظور دیدار و رایزنی با مسئولین کشوری با هدف رفع معضلات رامشیر راهی تهران شد، که این نشست ها با حضور ابراهیم متینیان نماینده مردم رامشیر برگزار شد‌.

از جمله نشست های شهردار رامشیر در سفر به پایتخت نشست با رئیس سازمان شهرداری ها و معاون عمرانی وزیر کشور و معاونت درآمدهای مالیاتی ارزش افزوده کشور بود.

تامین ماشین آلات برای شهرداری رامشیر و تخصیص سهم اعتبارات عمرانی شهرداری به ویژه بهسازی پارک ساحلی و تامین قیر رایگان از موضوعات مطرح شده توسط رستم کردونی در نشست با مهدی جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری ها و معاون عمرانی وزیر کشور بود.

بالا بردن سهم ارزش افزوده شهرداری رامشیر نیز از دیگر درخواست های شهردار رامشیر از محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی ارزش افزوده کشور بود.

شایان ذکر است رستم کردونی شهردار رامشیر پیش از این نیز نشست‌های متعددی به منظور رایزنی و رفع معضلات رامشیر با مسئولین کشوری داشته است.