آزمایش انسانی واکسن ایرانی کرونا از هفته آینده

وزیر بهداشت در ارتباط ویدئو کنفرانسی با سازمان جهانی بهداشت عنوان کرد : ۴ شرکت مراحل پیشرفته فاز یک و دو را طی کردند و وارد فاز ۳ یعنی فاز انسانی می شوند

منبع