سرپرستی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان به یک احمدی نژادی می رسد!

در دو روز گذشته انتشار خبر عجیب انتصاب یکی از نیروهای نزدیک به دولت بهار با حمایت جمنای خوزستان بعنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خوزستان در فضای رسانه ای استان سر و صدا بپا کرده است.

در حالی شایعات از انتصاب احتمالی ابراهیم نصیری حکایت دارد که گفته می شود افشین حیدری بزودی به تهران نقل مکان خواهد کرد.

در اولین واکنش ستاد جوانان روحانی در انتخابات ۹۶ با انتقاد شدید از احتمال چنین انتصابی، خواهان توجه وزارت ورزش و جوانان به دغدغه های هواداران دولت در استان و عدم انتصاب مخالفان رئیس جمهور در استان شد.

گفته می شود جمنای خوزستان با هدف بهره برداری سیاسی و انتخاباتی، بدنبال انتصاب نیروهای خود در راس دستگاههای اجرایی استان است و ظاهرا اینک نوبت به اداره کل ورزش و جوانان خوزستان رسیده است.