کجا تست کرونا بدیم؟

با تحقیقات میدانی انجام شده شنیده ها حاکی از این است که بین چندین مرکز انجام تست کرونا آزمایشگاه هلال احمر خوزستان(امانیه جنب بیمارستان طالقانی سابق) توانسته پایین ترین قیمت را همراه با جواب دهی در همان روز ارائه کند

این سرعت پاسخگویی در بحث قرنطینه افراد ناقل و درمان افراد بیمار، بسیار کمک کننده بوده است

از لحاظ هزینه نیز با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه به نظر می رسد یک تخفیف حدود ۴۰درصدی نسبت به قیمت مصوب وزارت بهداشت تا حدودی توانسته از سنگینی بار مالی هزینه های بیماران درگیر کرونا بکاهد