نیاز به ذخیره همه گروه های خونی در دزفول

به گزارش خورنا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: با توجه به شیوع کرونا نیاز به ذخیره همه گروه‌های خونی به ویژه گروه‌های خونی منفی در شهرستان دزفول وجود دارد.

مسعود اسدی‌نیا افزود: شهروندان برای پیشگیری از کمبود خون نسبت به اهدای خون اقدام کنند تا در زمان پیک بیماری کووید ۱۹ با مشکلی از نظر کمبود خون مواجه نشویم.