دادستان اسبق رامشیر درگذشت

خورنا – فرزادشعبانی

حمید عیدانی نیا دادستان عمومی و انقلاب اسلامی اسبق شهرستان رامشیر شب گذشته براثر ایست قلبی درگذشت