رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان:

خوزستان بدون پول نفت هم می‌تواند خود را اداره کند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: قابلیت‌های استان خوزستان به گونه‌ای است که اگر به مدیران آن تفویض اختیار کامل داده شود می‌تواند بدون نیاز به پول نفت در چهارچوب یک نظام درآمد - هزینه‌ای بهتر از وضعیت فعلی خود را اداره کند.

به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز امید حاجتی امروز یکشنبه ۲۵ آبان در نشست شورای برنامه‌ریزی خوزستان ضمن اشاره به ۹۵۰۰ میلیارد تومان تکلیف تحقق درآمد استان در سالجاری گفت: با توجه به شرایط تحریمهای نفتی که برضد کشور اعمال شده است بحث تحقق کسب درآمدهای دستگاه‌های اجرایی به صورت ویژه در دستورکار شورای برنامه ریزی استان قرار دارد.

وی با بیان اینکه عمده درآمدهای کشور از طریق اخذ مالیات به دست می‌آیند اظهار کرد: برطبق تفاهم نامه مشترکی که بین سازمان برنامه و بودجه، خزانه و امور مالیاتی کشور به امضا رسیده است چنانچه دستگاهی بتواند درآمدهای مصوب مالیاتی خود را از ۹۵ درصد به بالا وصول کند مشمول یک تشویقی در بحث اعتبارات هزینه‌ای خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان افزود: البته در این تفاهم نامه یک مسئله مورد توجه واقع نشده است و آن اینکه استانهایی مانند خوزستان که رشد درآمدهای مصوب آنها نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد است برای تحقق چنین درآمدهایی کار بسیار سخت و مشکلی در مقایسه با استانهایی دیگر دارند.

حاجتی ادامه داد: همچنین با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور که ما برای اجرای چنین تفاهم نامه‌ای نمی‌توانیم به هر قیمتی مالیات وصول کنیم از مدیرکل امور مالیاتی خوزستان می‌خواهیم که با رعایت قانون و مقررات و درک شرایط موجود به جای افزایش فشار به مودیان، پایه مالیاتی را افزایش دهد.

وی خاطر نشان کرد: قابلیت‌های استان خوزستان به گونه‌ای است که اگر به مدیران آن تفویض اختیار کامل داده شود می‌تواند بدون نیاز به پول نفت در چهارچوب یک نظام درآمد – هزینه‌ای بهتر از وضعیت فعلی خود را اداره کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در پایان وجود تفکر متمرکز را عامل اصلی مهاجرت نخبگان استانها به مرکز کشور دانست و گفت: این مسئله باعث افزایش جمعیت، آلودگی هوا و ترافیک در شهر تهران شده و دولتهای مختلف را همیشه در فکر جابه‌جایی پایتخت انداخته است.