نبــود گنــدم در هفتــکل و کــاسبـــی دلالان

✍️ *قـادرسبـحانی*

باتوجه به شروع فصل کاشت گندم و نبود گندم مورد نیاز کشاورزان در هفتکل موجب بازار گرمی دلالان شده است.

برخی از کشاورزان هفتکل طی تماس متعدد با خبرگزاری خورنا از نبود گندم دولتی خبر داده و از خرید گندم به قیمت چند برابر از دلالان ابراز گلایه کردند.

متاسفانه تنها منبع درامد مردم بخش رغیوه و بخش مرکزی از راه کشاورزی است که نبود گندم در این شهرستان آن را به مخاطره انداخته و موجب سردرگمی و بلاتکلیفی این قشر شده است.

انتظار می رود فرماندار شهرستان بعنوان رئیس شورای کشاورزی هرچه سریعتر علت عدم تامین گندم مورد نیاز مردم را بررسی و آن را پیگیری نماید.