آغاز برداشت محصولات تابستانه در امیدیه

اسداله ترحم/ ‌خورنا – مدیر جهاد کشاورزی امیدیه از آغاز برداشت محصولات تابستانه در این شهرستان خبر داد.
سید داود علوی فرد مدیر جهاد کشاورزی امیدیه اظهار داشت: برداشت محصولات تابستانه این شهرستان از هفته گذشته آغاز شد که در قالب آن محصولاتی همچون کنجد، حبوبات و ذرت  کشت شده است.
علوی فرد، افزود : در سال زراعی جاری ۱۲۰۰ هکتار از اراضی زراعی امیدیه در دو بخش مرکزی و جایزان  زیر کشت محصولات تابستانه قرار گرفت که نسبت به سال زراعی گذشته افزایش ۴۰ درصدی داشته است
وی ادامه داد این سطوح شامل    ۱۱۰۰  هکتار کنجد که پیش بینی ما تولید ۱۰۰ تن کنجد  ، ۴۰  هکتار حبوبات  با پیش بینی تولید  ۵۰ تن حبوبات که شامل ماش ولوبیا می باشد و ۴۰ هکتار صیفی جات شامل هندوانه و خربزه با پیش بینی تولید ۱۲۰۰ تن و  همچنین  ۲۰ هکتار ذرت علوفه ای با پیش بینی برداشت  ۴۰۰ تن می باشد.