مدیریت میراث شوش بر روی نوار ناکامی

علی درویشی

مدیریت میراث فرهنگی در شهرستان علیرغم دو اثر ثبت جهانی ، و دو پایگاه مهم میراث جهانی دچار یک بهم ریختگی طولانی مدت شده است .
در طی چند ساله گذشته نه تنها شاهد تغییر رویکرد مدیریتی نشدیم بلکه همواره می بینیم اداره کل میراث سعی بر آن دارد دور باطل دهه هشتاد و نود را تا ۱۴۰۰ با همین فرمان پیش ببرد.
آثار و محوطه های ارزشمند تاریخی شوش همچنان در حال تخریب تجاوز و تعرض هستند. محوطه تاریخی مگرنات و دو بنای آرامگاهی آن که بدوره سلجوقیان بود با خاک یکسان شدند ولی هیچ عکس العملی و حتی عذرخواهی و توضیحی به افکار عمومی داده نشد.

صرفا اینکه تشکیل پرونده قضایی بدهند و بگویند پیگیر هستیم نه زمان برمیگردد نه آسیبی بزرگی که به تاریخ و هویت کشور وارده شده است جبران میشود.

چرا در خصوص تخریب گستره و علنی مگرنات که ازبزرگترین محوطه های اسلامی کشور بود سکوت شده است و هیچ مسئولی توبیخ و بازخواست نشده است ؟
محوطه تاریخی بیت مشهوت، تپه های اقماری شهر حر ، تپه های باستانی روستای داودآباد، کاظم حمد ووو جولانگاه حفاران و ساخت و سازهای غیر مجاز شده است و میراث فرهنگی لزوما چاله ها و حفاری های گسترده بوجود آمده را در بیت مشهوت اخیرا پر کرده است .
انتظار ما این است که صورت مسئله تعرض به محوطه تاریخی و سوء مدیریت در حفاظت فیزیکی از آن را نباید اینگونه پاک کرد .
سایت های تاریخی دیگری همچون ایوان کرخه هم حال و روز خوبی ندارد. در محوطه باستانی شوش که میراث جهانی بشریت است، آتش سوزی و تعرض به محوطه ادامه دارد.
این اندک موارد همگی بر اثر همین سوء مدیریت ها و عدم شفافیت و قاطعیت در صیانت از میراث فرهنگی می باشد.
دیوار و حصارهای بتنی که باید از محوطه میراث جهانی شهرمان حفاظت میکردند هم اکنون خود دیوارها به سرقت رفتند و تخریب شدند.
آرامگاه دانیال نبی ع همچنان به حال خود رها شده است و ده ها مشکل و معضل دیگری در حوزه میراث فرهنگی .
پرداختن به ضعف های آشکار و نهان حوزه گردشگری و صنایع دستی که در جای خود حدیث مفصلی است که شوش بی بهره از یک مدیریت منسجم و هماهنگ در این زمینه است.

علی درویشی دبیر انجمن دوستدارن میراث فرهنگی شوش