فقط دو نوع کسر خدمت سربازی وجود دارد ولاغیر!

خورنا: سازمان وظیفه عمومی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: درسال جاری مشمولان تنها می توانند از کسرخدمت های مربوط به بسیج (موضوع قانون احتساب بخشی از خدمت دوره ضرورت مشمولان عضو بسیج نیروی مقاومت سپاه پاسداران) یا انجام پرو‍ژه های تحقیقاتی مربوط به نیروهای مسلح بهره مند شوند. حداکثر میزان کسرخدمت بسیج ۶ ماه است. همچنین مشمولانی که پروژه های تحقیقاتی فوق را انجام داده اند در صورت تایید توسط بنیاد نخبگان نیروهای مسلح ، می توانند از دو ماه یا بیشتر کسرخدمت استفاده کنند.

به گزارش خبرآنلاین؛همچنین درصورتی که کسرخدمت ناشی از انجام پروژه های تحقیقاتی منجر به اتمام خدمت این مشمولان شود، پس از طی دوره آموزش نظامی یا ارائه گواهی کفایت از آموزش صادره از نیروی مقاومت بسیج ،کارت پایان خدمت به آنان تعلق می گیرد.

لازم به ذکر است،با توجه به اینکه در قانون وظیفه عمومی موضوع کسرخدمت سربازی قید نشده، لذا از ابتدای سال جاری ، سایر کسرخدمت های سربازی متوقف شده و قابل اجرا نیست.