قطع شبکه ایرانسل صدای مردم دزفول را در آورد

به گزارش خورنا قطعی مجدد خطوط ایرانسل و کند شدن نت همراه اول صدای شهروندان دزفول را به این دو اپراتور در آورد

برخی از شهروندان از قطعی کامل خطوط اپراتور ایرانسل و کندی شدید سرعت اینترنت همراه اول در شهرستان دزفول خبر دادند.

با توجه به قطعی مکرر شبکه، همچنان منتظر پاسخی از سوی این دو اپراتور هستیم

گفتنی است  روز گذشته از ساعت ۱۵ تا ۲۲ قطع بوده و امروز نیز از ساعت ۱۵ خطوط ایرانسل قطع گردیده است.