به همت موسسه خیریه زنده یاداحمدرضایی:

اهدای کیف و نوشت افزار به کودکان محروم عشایری

به گزارش خبرگزاری خورنا // به همت موسسه خیریه زنده یاداحمدرضایی کیف و نوشت افزار به کودکان محروم عشایری اهدا شد.

 

 

 

 

به گزارش خبرگزاری خورنا // به همت موسسه خیریه زنده یاد احمد رضایی شهرستان مسجدسلیمان کودکان مناطق دور افتاده عشایری کیف ونوشت افزار دریافت کردند.
به گزارش روابط عمومی خیریه زنده یاداحمدرضایی شهرستان مسجدسلیمان دانش آموزان عشایر کوچنده مناطق موری؛سوسن،تاراز وچلو کیف و نوشت افزار اهدایی خیریه زنده یاداحمدرضایی بمناسبت سالگرد درگذشت مرحوم احمدرضایی دریافت نمودند.
گفتنی است صدها کودک محروم کیف ونوشت افزار و هزاران جلد کتاب ولوح فشرده آموزشی ازاین خیریه دریافت نمودند.