۱۰ درصد استخدام معلمان کشور به خوزستان اختصاص یافت

احمدی لاشکی معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش روز پنج شنبه ۲۲ آبان ماه ۹۹ در نشست بررسی مشکلات آموزشی شهرستان گتوند اظهار داشت با توجه به کمبود معلم مجوز استخدامی این وزارتخانه در سال جاری ۱۰ درصد آن به خوزستان اختصاص یافت

منبع