معلم فداکار پر کشید

طاهره نقی ئی ، دبیر کل سازمان معلمان ایران نوشت : مریم اربابی آموزگار مدارس ابتدایی گرمه از شهرستانهای خراسان شمالی که چند روز پیش به علت ابتلا به کووید ۱۹ در بیمارستان بستری شده بود ، در گذشت

تصویرش روی تخت بیمارستان ، گوشی در دست و در حال آموزش ، دل ما معلمان و دانش آموزان را به درد آورد یادش گرامی باد

منبع