باشگاه ورزشی نفت مسجدسلیمان تست فوتبال برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری خورنا// باشگاه فرهنگی و ورزشی نفت مسجدسلیمان در نظر دارد برنامه تست فوتبال برگزار و اقدام به جذب بازیکن نماید

به گزارش پایگاه خبری خورنا مسجدسلیمان: ابوذر شجاعی برجوئی مدیر عاملی نفت مسجدسلیمان از برگزاری تست فوتبال در شهرستان خبر داد.

این تست روز شنبه مورخ ۲۴ آبان ۹۹ ساعت ۱۰ صبح در زمین چمن شهدای نفتون برگزار میگردد. ضمنا همراه داشتن لباس و کفش مناسب ورزشی الزامی میباشد.