معاونین وزیر آموزش و پرورش در گتوند

بازدید نماینده شوشتر و گتوند به همراه معاونین وزیر آموزش و پرورش ، مدیر کل آپ استان ، فرماندار ، و رئیس آپ گتوند از خانه معلم گتوند

 

خانه معلم گتوند که در سال ۹۲ عملیات ساخت آن به پایان رسبد متاسفانه سالهاست بدلیل جانمایی غیر کارشناسی به حال خود رها شده است که در این بازدید تصمیماتی در خصوص راه اندازی مجدد آن صورت گرفت

منبع