جوابیه رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در مورد حوادث پیرامون چغازنبیل

شرکت فانی گسترخوزستان در سال ۹۷ درخواست ۴۰۰هکتار اراضی ملی را جهت احداث یک کارخانه قند ۶۰هزار تنی داد، جهاد کشاورزی از اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان شوش استعلام کرد که سند بلامانع بودن این کارخانه موجود است.
بعدا اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان طرح شکایت کرد و سه نفر کارشناس میراث فرهنگی از محل بازدید نمودند، پس از ارائه نظریه کارشناسی قاضی شکایت میراث را وارد ندانست.
در همان سال قبل از مدیریت بنده با تخصیص ۳۲۲هکتار از ۴۰۰ هکتار موافقت شد، بعد از بررسی‌های انجام شده توسط کمیسیون ماده ۲۱ در استانداری با ۱۰۰ هتکار آن با فاصله ۱۰کیلومتری از چغازنبیل موافقت شد و زمین به بهره بردار واگذار شد و منجر به قرار داد شد. بیش از یکسال از واگذاری زمین، پیشرفت فیزیکی طرح صفر بود که جهاد کشاورزی بلافاصله در کمیسیون ماده ۳۳ مطرح نمود و رای به فسخ قرارداد داده شد، که صاحب طرح در دیوان عدالت اداری از جهاد کشاورزی استان خوزستان شکایت کرد که متاسفانه دیوان عدالت اداری، به نفع ایشان رای داد. بلافاصله جهاد کشاورزی استان خوزستان اعتراض نموده ودر حال ارائه لایحه دفاعیه می‌باشد.