با گزارش تخلفات به خبرگزاری خورنا به کنترل و نظارت بازار کمک کنید

خورنا- فرزادشعبانی

با توجه به‌ درخواست‌های مکرر شما شهروندان گرامی مبنی بر تهیه گزارش از تخلفات واحدهای صنفی در شهرستان رامشیر، خبرگزاری خورنا در نظر دارد به منظور بهبود وضعیت بازار (شامل تمامی واحدهای صنفی) و نظارت بهتر مسئولین گزارشات شما شهروندان را دریافت کرده و سپس به منظور پیگیری در اختیار دفتر نماینده، فرماندار و مسئولین ادارات؛ (صنعت، معدن و تجارت) و (اصناف) قرار بدهد.

خورنا با این اقدام قصد زیر سوال بردن بازاریان گرامی را ندارد، منتها با توجه به‌ حضور افراد سودجو در بازار چه در میان عمده فروشان و چه در میان خرده فروشان بازار بیش از پیش به نظارت و توجه شهروندان نیاز دارد، زیرا اگر تخلفات صورت گرفته را گزارش کنند در کنار بازرسان می‌توانند به بهبود شرایط کمک شایانی نمایند.

بهترین راه برای بیان شکایات و گزارش تخلفات واحدهای صنفی، سامانه ۱۲۴ است. شهروندان با مشاهده هرگونه تخلف صنفی در بازار می‌توانند در ابتدا با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند و موضوع را پیگیری کنند، و در صورت عدم موفقیت در ارتباط با سامانه‌ی مذکور می توانند از طریق لینک زیر گزارشات خود را به مدیریت خورنا ارسال کنند.

گزارشات شما می تواند شامل موارد زیر باشد:
احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و صدور صورتحساب و …

شایان ذکر است تنها به گزارشاتی رسیدگی می‌شود که مدارک مستندی دال بر تخلف آن واحد صنفی ارسال کنند.