سنگ تمام کودکان خوزستانی در مسابقه بین‌المللی نقاشی «دست‌های پاک»

کودکان خوزستانی در مسابقه بین‌المللی نقاشی کودکان «دست‌های پاک، نجات‌بخش زندگی» موفق به کسب سه طلا، سه نقره، سه برنز و پنج دیپلم افتخار شدند.

به گزارش خبرگزاری خورنا حورا جوادی کهنکی عضو مرکز فرهنگی هنری کانون شماره یک اندیمشک، رهام جهانی عضو مرکز مجازی کانون خوزستان، کیمیا پور رضایی عضو مرکز فرهنگی هنری کانون شماره ۲ بهبهان و هوراز ضیاءالدینی چهار کودک خوزستانی هستند که مدال‌های طلا بخش ملی مسابقه بین‌المللی نقاشی کودکان «دست‌های پاک، نجات‌بخش زندگی» را به دست آوردند.
در این بخش همچنین مهدی لطفی عضو مرکز فرهنگی هنری کانون شماره یک اندیمشک، امیرعلی سعیدی نیا عضو مرکز فرهنگی هنری کانون شماره ۳ اهواز و یکتا امیری عضو مرکز مجازی کانون خوزستان نیز مدال نقره این رویداد هنری بین‌المللی را کسب کردند
آناهید آموزش عضو مرکز فرهنگی هنری کانون شماره یک اهواز، ونوس گلناریان و رادوین کردزنگنه دو عضو دیگر مرکز مجازی کانون خوزستان نیز موفق شدند مدال برنز مسابقه بین‌المللی نقاشی کودکان «دست‌های پاک، نجات‌بخش زندگی» را از آن خود کنند.
بر اساس این گزارش، دیپلم‌های افتخار این مسابقه بین‌المللی نیز به مهیا آتش برگ از مرکز فرهنگی هنری کانون آغاجاری، یلدا پور رضایی از مرکز فرهنگی هنری کانون شماره ۳ بهبهان، آناهیتا فروغی بهبهانی از مرکز فرهنگی هنری کانون شماره یک بهبهان، النا کاید نژاد از مرکز مجازی کانون خوزستان و حسنی جوادی کهنکی از مرکز فرهنگی هنری شماره یک اندیمشک رسید.
این پانزده کودک خوزستانی از اعضا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند که زیر نظر ناهید مهرانفر، مرجان نوروزی زاده مربیان هنری، فهیمه سروندی و فریده مرادی مربیان فرهنگی و شیرین فتحی مربی هنری آزاد کانون در این رویداد هنری بین‌المللی شرکت کردند و موفق به این افتخار آفرینی شدند.
بر اساس این خبر، بیش از ۹ هزار اثر از ایران و ۵ قاره جهان و ۲۷ کشور در مسابقه بین‌المللی نقاشی کودکان «دست‌های پاک، نجات‌بخش زندگی» ارائه شد که از این تعداد ۱ هزار و ۷۰۰ اثر به مرحله داوری پایانی راه پیدا کردند.
همچنین از یک هزار و ۷۰۰ اثر، ۳۵۰ اثر در بخش ملی و بین‌المللی برگزیده شد که ۱۰۰ اثر مربوط به بخش بین‌الملل و ۲۵۰ اثر مربوط به بخش ملی است.
بر همین اساس ۱۰۰ اثر مدال طلا و ۷۰ اثر مدال نقره و برنز و تعداد زیادی دیپلم افتخار به برگزیدگان در دو بخش ملی و بین‌المللی اهدا شد؛ همچنین به ۲۰ نفر از برگزیدگان مدال طلا که آراء بیش‌تری دریافت کردند، دوچرخه هدیه داده شد.