پنج ورزشکار خوزستانی در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی جهت حضور در رقابت های قهرمانی جهان

پنج ورزشکار خوزستانی در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی جهت حضور در رقابت های قهرمانی جهان

پنج ورزشکار خوزستانی جهت حضور در رقابت های قهرمانی جهان به عضویت تیم‌ملی کشتی فرنگی در آمدند.

به گزارش خبر گزاری خورنا،رقابت های انتخابی تیم‌ملی کشتی فرنگی ۱۵ آبان‌ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران به اتمام رسید که پنج خوزستانی برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان در کشور صربستان موفق به عضویت در تیم ملی شدند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم پویا دادمرز، در وزن ۶۶ کیلوگرم حسین اسدی، در وزن ۷۲ کیلوگرم امین کاویانی‌نژاد، در وزن ۸۲ کیلوگرم محمد ناقوسی و در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امیر قاسمی، با غلبه بر رقبای خود صاحب دوبنده تیم‌ملی شدند.