تولید واکسن کرونا با ۹۰ درصد نتیجه مثبت

شرکت فایزر اعلام کرد که واکسن کرونای تولیدی این شرکت تاثیرگذاری بیش از ۹۰ درصد در پیشگیری از کرونا به همراه داشته و این نتیجه بیشتر از حد انتظار بوده است

منبع