خورنا – فرزادشعبانی

فیلم ارسالی شهروند به خبرگزاری خورنا از لحظه ورود توده گرد و خاک به سمت شهرستان رامشیر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.