پیام تبریک ابراهیم بهرامی:

سمت جدید حاج علی اسکندری را بعنوان رئیس دادگستری شهرستان مسجدسلیمان تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری خورنا // مهندس ابراهیم بهرامی معاونت فنی فرمانداری مسجدسلیمان طی پیامی سمت جدید علی اسکندری را به ایشان تبریک گفت.

 

برادر ارجمند جناب آقای علی اسکندری

رئیس‌ دادگستری شهرستان مسجدسلیمان

سلام علیکم؛

💢بدین وسیله، ضمن تبریک به مناسبت انتصاب شایسته جنابعالی بر مسند مدیریت عالی دستگاه قضایی شهرستان مسجدسلیمان؛ سوابق ارزنده جنابعالی در حوزه مسائل مختلف قضایی و حقوقی و اشراف بر موضوعات جاری، نویدبخش تعالی بیش از پیش مدیریت قضایی شهرستان در گام دوم انقلاب است.

💢امید است باهمت مضاعف جنابعالی و تلاش حداکثری همکاران در دادگستری شهرستان نقش تاریخی نهادهای مذکور در تحقق و تضمین دادرسی عادلانه و دفاع از حقوق مردم به نحو اکمل محقق شود.

💢از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات جنابعالی را در مسئولیت جدید مسألت دارم.